Bölüm 1

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”, 2 Mart 2019 tarihinde 30702 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelik Madde 16 kapsamında kamunun bilgilendirilmesi metni hazırlanmıştır. Yıllık olarak gözden geçirilecektir.

Yönetmelik Madde 16 kapsamında kuruluş, büyük endüstriyel kazalarla ilgili hazırlanacak güvenlik raporu, büyük kaza önleme politika belgesi, büyük kaza senaryo dokümanı ve dâhili acil durum planı ile ilgili tebliğlerde belirtilen gizli bölümler dışında kalan diğer bilgilerin kendisinden talep edilmesi halinde, kuruluşta meydana gelebilecek büyük kaza tehlikeleri ve bu tehlikelerin potansiyel etkileri ve alınacak önlemler hakkında, genel bilgiyi içeren teknik olmayan bir özeti de içerecek şekilde düzenlenmiş bilgileri talep edenlere sağlar.

Bilgilerin doğruluğundan işletmeci sorumludur.

1. İşletmenin İsmi Ve Kuruluşun Tam Adresi

Kuruluş Ticari Ünvanı: Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Kuruluşun Tam Adresi: Sultanköy Mahallesi Seymen Yolu Caddesi No:30/1 Marmara Ereğlisi – TEKİRDAĞ

2. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlanması

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”, 2 Mart 2019 tarihinde 30702 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı alt seviyeli kuruluş olarak yapılmıştır. Yönetmeliğe göre alt seviye kuruluş olması durumunda Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğu güvenlik raporunu hazırlamıştır.

3. Kuruluşta Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Açıklanması

NACE Kodu: 24.10.01. (HAM ÇELİK ÜRETİLMESİ (KÜTÜK VEYA DİĞER BİRİNCİL FORMLARDA YA DA YARI MAMUL ÇELİK ÜRÜNLER HALİNDE)

4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir.

Kuruluşta, yönetmelikte yer alan büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddeler kapsamında 19 kimyasal madde bulunmaktadır:
“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”, 11 Mart 2013 tarihinde 28848 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır ve bu yönetmelik kapsamında zararlılık işaretleri şunlardır:

 

5. Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılması Gerekenlere Dair Bilgi
Kuruluşumuzda acil durumlara hazırlık için yılda en az bir defa tatbikat yapmaktadır. Acil Durum Eylem Planı ve müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.
Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparak, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunmuş olursunuz.

Nasıl Bilgilendirilirim?

 • Polis, jandarma, itfaiye araçları
 • Hoparlör duyuruları, siren sesleri
 • Radyo & TV anonsları

Tehlikeyi Nasıl Tanıyabilirim?

 • Görünür işaretler ile
 • Koku ile
 • Mide bulantısı vb.
 • Göz tahrişi
 • Baş ağrısı

Önce Ne Yapılması Gerekiyor?

 • Kaza mahalinden uzaklaşmak
 • Kaza yerini ziyaret etmemek
 • Yakın yerleşim yerlerinde ise kişinin dışarıya çıkmaması
 • Engelli ve yaşlılara yardımcı olmak
 • Yoldan geçenlere yardımcı olmak
 • Pencere ve kapıları kapalı tutmak
 • Tesis, ofis, ev ve arabalarda klima/havalandırmaları açmamak

Sonra Ne Yapılması Gerekiyor?

 • Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.
 • Şayet televizyon veya radyodan bulunduğunuz alanı terk etmenize dair bilgilendirme gelirse, bulunduğunuz yerden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doğru gidin, kaza mahallinden uzaklaşın.

Hiç Bir Koşulda Asla Ne Yapılmamalı?

 • Yangın ve polis/ jandarma acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.
 • Size bildirim yapılmadan bulunduğunuz yeri terk etmeyin, yürüyerek veya araba ile uzaklaşmayın.

 

Bölüm 2

1. Kuruluşumuzda Meydana Gelebilecek Büyük Endüstriyel Kazalar Hakkında Bilgi
Kuruluşumuzda acil müdahale için Acil Durum Prosedürü, Emniyet Planı, Afet ve Acil Durum Müdahale ve Tahliye Planı, Acil Durum Mudahale Yillik Tatbikat Planı, Büyük Kaza Önleme Poli̇ti̇ka (Bköp) Belgesi uygulanır.

2. Kuruluşumuz büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için özellikle acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek de dahil olmak üzere tesiste yeterli düzenlemeleri yapmıştır.
3. Kuruluşumuz herhangi bir büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapmıştır.