Demir Çelik

Sosyal Sorumluluk Politikamız

İnsan haklarına saygılı yaklaşımını tüm faaliyetlerine yansıtmayı ilke edinen Kaptan, tüm paydaşlarına ve topluma yönelik sosyal sorumluluklarının da bilincindedir. Bu doğrultuda, ilgili yasal mevzuata titizlikle uymanın yanı sıra, uluslararası kabul görmüş standart ve en iyi uygulamaları kendimize rehber edindik.


Bu doğrultuda;
• Çocuk işçiliğin önlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmayı,
• Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı; çalışanlarını iş yerinde kalmaya zorlamamayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü tüm faaliyetlerinde en ön planda tutmayı, tüm çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamayı,
• Çalışanların örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeyi,
• Çalışanların herhangi bir kritere göre ayrımcılığa tabi tutulmaması ve herkese adil ve eşit davranmayı,
• Keyfi disiplin uygulamalarından, kötü muamele, şiddet ve tacizden uzak, misillemeden arındırılmış huzurlu bir çalışma ortamı temin etmeyi,
• İlgili yasal mevzuata uygun, çalışanlarının fiziksel ve psikolojik sağlığını ön planda tutan çalışma saatleri belirlemeyi, fazla mesaide yasal gerekliliklere ve gönüllülük esasına uymayı,
• Yasal mevzuatın yanı sıra çalışanların yaşam standardını da gözeten ve adil bir ücret sistemi uygulamayı,
• Tedarikçilerinin geçerli yasal zorunluluklara uymalarını talep etmeyi, sosyal uygunluklarını değerlendirmeyi, geliştirmelerini teşvik etmeyi, performans değerlendirmeleri yürütmeyi,
• Devlet dışı silahlı gruplara veya bunların bağlı kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı herhangi bir desteğe müsamaha göstermemeyi,
• Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini takip ederek olumsuz etkilerini minimize etmeyi,
• Yolsuzluk, rüşvet ve dolandırıcılığa hiçbir şekilde izin vermemeyi, tüm faaliyetlerinde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve iş etiği kurallarına uygun hareket etmeyi ve tüm iş ortaklarını da aynı şekilde davranmaya yönlendirmeyi,
• Şeffaf, hesap verebilir, etik değerlere saygılı iş uygulamalarını,
Sosyal sorumluluğumuzun temel politikaları olarak görmekteyiz.

Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi; bu politikalarımız ışığında, yürürlükteki ilgili yasal mevzuata, uluslararası kabul görmüş davranış kurallarına ve standartlara uyumlu bir yönetim sistemi çatısı altında ve sahip olduğumuz diğer yönetim sistemleri ile uyumlu ve entegre bir şekilde yürütmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.


Yönetim Kurulu Başkanı
YAŞAR KAPTAN ÇEBİ
01.04.2022

EYS-SSP-010